Fundacja TRYBIK - kalendarium sprawozdawcze za rok 2016

Fundacja TRYBIK - kalendarium sprawozdawcze za rok 2016
2017-01-18

16-17.01.2016r.

Pomoc w organizacji XXX Wystawy gołębi rasowych i drobiu ozdobnego oraz VI  kujawsko - pomorskiej wystawy gołębi

w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Współpraca ze Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Rasowych w Wielkiej Nieszawce.

Wystawa przedmiotów nawiązujących do tematyki związanej

z wystawą, wykonanych różnymi technikami rękodzielniczymi przez prezes Fundacji TRYBIK Barbarę Mońko-Juraszek.

Styczeń 2016r.

- maj 2016r.

Bezpłatne prowadzenie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego

w Zespole Szkół w Brzozówce.

Styczeń 2016r.

- grudzień 2016r.

Objęcie pomocą socjalną, pedagogiczną i prawną kilku rodzin  

z terenu gminy Lubicz i gminy Obrowo, będących w trudnej sytuacji życiowej.

05.03.2016r.

Gminny Dzień Kobiet w Lubiczu. Udzielanie bezpłatnych porad

w ramach Punktu Poradnictwa Obywatelskiego oraz pokaz wielu technik rękodzielniczych wykorzystywanych w trakcie bezpłatnych zajęć organizowanych przez Fundację TRYBIK dla społeczności lokalnej.

marzec 2016r.

Świąteczna akcja charytatywna  „Wielkanocny zając”. Przygotowanie ponad 100 paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących z gminy Lubicz

i Obrowo.

24.03.2016r.

Z wizytą u dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

w Lubiczu Górnym. Przekazanie słodyczy dla dzieci ufundowanych przez Fundację TRYBIK.

22.04.2016 r.

Bezpłatne warsztaty z haftu krzyżykowego zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce.

22.05.2016r.

Udział w Festynie w Lubiczu Górnym organizowanym przez „POZA TORUŃ”. Wystawa drobiu ozdobnego. Leszek Juraszek  snuje piękne opowieści o starych polskich rasach kur i zachęca do hodowli przydomowej.

04.06.2016r.

Bezpłatne warsztaty z  techniki zdobienia decoupage zorganizowane  dla dzieci i młodzieży z Młyńca I w trakcie „Dnia Dziecka”.

25.06.2016r.

Charytatywna akcja „Dzień dla Zdrowia” promująca zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną. Grupą docelową byli mieszkańcy gminy Obrowo. W programie znalazły się m.in.  liczne badania oraz porady związane ze zdrowiem i aktywnym i zdrowym stylem życia. Akcja  zorganizowana przy wsparciu  Towarzystwa Wzajemnej pomocy „Flandria”.

02.07.2016r.

Akcja pt. „Odjazdowy bibliotekarz”.

Czytanie i zabawy na trawie z Wróżką Renią w ramach współpracy

z Biblioteką Publiczną w Lubiczu.

20.08.2016r.

Zorganizowanie w trakcie Festynu Gminnego „Lubickie Lato”, bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży; m.in. tworzenie kartek

i zakładek do książek, promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.  Pokaz żonglerów z „Teatru Nocą”.

Współpraca z Podgrodziem Toruńskim – zagospodarowanie namiotu

i promowanie działań Podgrodzia.

03.09.2016r.

Narodowe czytanie Sienkiewicza - ogólnopolska akcja czytania "Quo Vadis"-  przygotowanie tekstów do czytania dla dorosłych – w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Lubiczu Dolnym.

Czytanie dla dzieci, animacje plastyczne i „zabawy na trawie” na terenie Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie.

04.09.2016r.

Zorganizowanie, w trakcie Gminnych Dożynek w Łążynie II, bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży; m.in. tworzenie kartek

i zakładek do książek, promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, a dla osób dorosłych lekcji z haftu krzyżykowego i szydełkowania.

Zagospodarowanie namiotu Podgrodzia Toruńskiego, promowanie działań Podgrodzia, promowanie zajęć z rękodzieła, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.

Wystawa prac rękodzielniczych  – jako propozycja do rozwijania swojego talentu pod okiem instruktorki.

Wrzesień 2016r.

Utworzenie subkonta  dla podopiecznego Fundacji (chłopiec chory na białaczkę) w celu zbiórki środków finansowych z przeznaczeniem jego  na leczenie. Podpisanie porozumienia z przedstawicielem prawnym dziecka.

10.09.2016r.

Zorganizowanie, w trakcie festynu w Przysieku  „Dary lata, dary jesieni” , bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży; m.in. tworzenie kartek i zakładek do książek, promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, a dla osób dorosłych warsztaty ludowe i pokaz wielu technik rękodzielniczych.

Pomoc przygotowania namiotu Podgrodzia Toruńskiego do udziału

w konkursie, napisanie wiersza o kurach z trzech gmin: Obrowa, Lubicza i Wielkiej Nieszawki, występ na scenie i zaprezentowanie wiersza oraz piosenki pt. „Działać każdy może”(słowa Marzena Bogacka) jako parafraza piosenki pt. „Śpiewać każdy może” – zajęcie III miejsca.

Wrzesień 2016r.

Zmiana siedziby Fundacji TRYBIK ( siedziba główna mieści się

w Lubiczu Dolnym, oddział terenowy w Głogowie, w gminie Obrowo), zmiany osobowe w zarządzie i radzie Fundacji.

Wrzesień 2016r.

Podjęcie decyzji o zorganizowaniu akcji „Szóste urodziny Stasia”. Zorganizowanie spotkania ze społecznością lokalną, ustalenie dalszego działania mającego na celu realizację akcji.

Podjęcie współpracy z Radą Rodziców, z Samorządem Uczniowskim, Społecznością Szkolną, Przedszkolem Samorządowym z  Brzozówki,

z Zespołem Szkół CKU w Gronowie, instruktorkami ZUMBY, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz lokalnymi przedsiębiorcami i sponsorami.

Wrzesień 2016r.

– listopad 2016r.

W ramach projektu „Szóste urodziny dla Stasia”, ogłoszenie apelu dotyczącego zbiórki nakrętek  w  Zespole Szkół CKU w Gronowie.

Zbieranie nakrętek.

Wrzesień 2016r.

– listopad 2016r.

W ramach projektu „Szóste urodziny dla Stasia”, ogłoszenie apelu dotyczącego zbiórki nakrętek w  Przedszkolu Samorządowym

w Brzozówce i Szkole Podstawowej w Brzozówce.

Zbieranie nakrętek.

30.09.2016r.

Wręczenie nagród (kalkulatory) laureatom konkursu  tabliczki mnożenia w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

06.10.2016r.

Podjęcie współpracy z Zespołem Szkół w Gronowie w sprawie zorganizowania akcji „Oddajemy krew dla Stasia ”, w ramach projektu „Szóste urodziny dla Stasia”,

Pobór krwi zorganizowany w AULI Zespołu Szkół CKU w Gronowie.

Październik 2016r.

Podjęcie współpracy z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w celu zorganizowania akcji

w Brzozówce „Oddaj krew dla Stasia”.

Przygotowanie plakatów, zachęcanie do oddania krwi.

08.10.2016r.

Realizacja autorskiego programu pt.  "Spotkanie z baśnią", którego grupą docelową są dzieci z klas IV ze Szkoły Podstawowej

w Brzozówce. Celem projektu jest zachęcanie dzieci do aktywnego czytania książek i rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Projekt podzielony jest na dwie części. Pierwszą część prowadzi Wróżka Renia, która przenosi dzieci w zaczarowany świat baśni. Druga część jest realizowana przez Barbarę Mońko-Juraszek, która prowadzi zajęcia kreatywne inspirowane wysłuchaną baśnią.

Dzieci poznały piękną baśń „Alabastrowa rączka” i nauczyły się robić róże z liści klonowych, w wyniku czego powstały piękne bukiety.

27.10.2016r.

Spotkanie z Wróżką Renią w Przedszkolu "Ślimaczek" w Krobi  – czytanie dzieciom  pięknej baśni pt. "Kopciuszek". Rozmowa kierowana w celu odróżniania dobrego zachowania od złego.

18.11.2016r.

Bezpłatne zajęcia dla  uczniów  klasy IV Szkoły Podstawowej

w Brzozówce, organizowane w ramach projektu "Spotkanie z baśnią". Dzieci na nowo odkryły baśń „Dziewczynka z zapałkami” i nauczyły się techniki wykonywania pięknych gwiazd z papieru.

22.11.2016r.

Spotkanie z Wróżką Renią – czytanie dzieciom ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotorii pouczającej baśni "Dziewczynka z zapałkami". Rozmowa z dziećmi, próba wartościowania zachowań ludzi.

01.12.2016r.

Spotkanie z Wróżką Renią – czytanie dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym  baśni pt. „Czerwony Kapturek".

Rozmowa z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z rozmów

z nieznajomymi osobami.

02.12.2016r.

Spotkanie z Wróżką Renią – czytanie dzieciom z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu baśni "Czerwony Kapturek".

Rozmowa z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z rozmów

z nieznajomymi osobami.

03.12.2016r.

Finał akcji „Szóste urodziny Stasia”.

Podsumowanie podjętych działań i podziękowanie zaangażowanej społeczności lokalnej.

Ogłoszenie wyników dotyczących:

- zebranych pieniędzy w wyniku zbiórki nakrętek,

- zebranych pieniędzy na subkoncie podopiecznego

- zebranych pieniędzy w wyniku sprzedaży przedmiotów przeznaczonych na licytację,

- zebranych pieniędzy w wyniku sprzedaży ciasta przez Samorząd Uczniowski SP w Brzozówce,

- zebranych pieniędzy w wyniku prowadzenia kawiarenki przez Radę Rodziców SP w Brzozówce,

- oddanej krwi.

W programie uroczystości:

- możliwość wykonania, przy stoliku fundacyjnym, kartki z życzeniami dla Stasia (wstępem była kartka urodzinowa)

-występ Osieckiej Grupy Teatralnej ze spektaklem „Gdzie jest śpiąca Królewna?”,

- występ dzieci z Samorządowego Przedszkola w Brzozówce,

- malowanie paznokci, twarzy, tatuaży,

- pokaz fryzur,

- pokaz tańca,

- pokaz karate,

- charytatywna ZUMBA prowadzona przez kilka instruktorek,

- licytacja 

07.12.2016r.

Spotkanie z Wróżką Renią – czytanie dzieciom z klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym  baśni "Czerwony Kapturek".

Rozmowa z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z rozmów z nieznajomymi osobami.

16.12.2016r.

„Spotkanie z baśnią” w Brzozówce

Bezpłatne zajęcia dla  uczniów  klasy IV Szkoły Podstawowej

w Brzozówce, organizowane w ramach projektu "Spotkanie z baśnią". Dzieci tym razem wysłuchały polskiej baśni pt. „Kopciuszek- Barani Kożuszek”, a pani Basia Mońko-Juraszek    opowiedziała o technice zdobienia  decoupage. Dzieci  wykonały techniką  decoupage piękne bombki.

17.12.2016r.

Spotkanie międzypokoleniowe w oddziale Fundacji w Głogowie,

w trakcie którego prowadzono rozmowy o polskich tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce.

Wykonano także kartki świąteczne oraz  bombki metodą decoupage. Wytworzone na warsztatach przedmioty rękodzielnicze wręczona osobom wspierającym działania Fundacji TRYBIK jako    podziękowanie za współpracę.

19.12.2016r.

 

 

Spotkanie z Wróżką Renią – czytanie dzieciom z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu baśni pt. "Dziewczynka

z zapałkami".

30.12.2016r.

Podsumowanie działań Fundacji TRYBIK zrealizowanych w roku 2016r.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.