Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
2019-10-23

W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi skierowane są w stronę szkół i nauczycieli.

 Na spotkaniu w dniu 15 października 2019 r. wójt Andrzej Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu gminy Obrowo na ręce dyrektorów szkół, serdeczne podziękowania za niełatwe kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia, a także za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej, które przekładają się m.in. na imponujące sukcesy uczniów.

Wójt Andrzej Wieczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował nagrodami finansowymi najlepszych z najlepszych nauczycieli w 2019 r., przyznając laury następującym osobom:

  1. Panu mgr Januszowi Drapale – nauczycielowi historii i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, który swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszymi stażem nauczycielami i z dużym zaangażowaniem realizuje powierzone zadania. Jest nauczycielem pełnym pasji, który z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

2. Panu mgr Tomaszowi Sojce – nauczycielowi geografii, który pełni też funkcje administratora dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Swoje obowiązki wypełnia wzorowo, a przy tym z powodzeniem rozwija u uczniów pasję do geografii, prowadząc zajęcia dodatkowe i przygotowując młodzież do konkursów przedmiotowych. W gronie nauczycieli cieszy się szacunkiem, zawsze chętnie pomaga oraz dzieli się doświadczeniem.

3. Pani mgr Marzennie Ziółkowskiej – nauczycielce historii i bibliotekarce w Szkole Podstawowej w Łążynie II, nagroda m.in. za wzorową pracę, wprowadzanie innowacji dydaktycznych i osiąganie wysokich wyników nauczania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również wysoki poziom organizowanych cyklicznie konkursów dotyczących upowszechniania wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej.

4.  Pani mgr Elżbiecie Zbąskiej – nauczycielce języka polskiego i logopedii w SP w Łążynie II. Nagroda m.in. za kreatywność, otwartość i za osiąganie bardzo wysokich wyników  nauczania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysoki poziom organizowanych cyklicznie przedstawień teatralnych z uczniami z koła teatralnego oraz uczestnictwo w Programie Edukacji Kulturalnej realizowanym przez Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Aktywnie uczestniczy w projekcie Erasmus +.

5. Pani mgr Magdalenie Oparkowskiej - Kozak – nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkół w Brzozówce. Nagroda m.in. za opracowanie autorskiego programu nauczania j. angielskiego dla dzieci 4-letnich w przedszkolu oraz dla klasy I z rozszerzeniem j. angielskiego. Nauczycielka planuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z uwzględnieniem metod aktywizujących, stosując: gry i zabawy językowe, dramę, metodę immersji, uczenie się przez działanie, projekt edukacyjny, CLIL. Ponadto skutecznie inspiruje uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań i talentów.

6. Pani mgr Justynie Urban – nauczycielce matematyki w Szkole Podstawowej w Brzozówce. Nagroda m.in. za aktywny i twórczy udział w pracach zespołów wewnątrzszkolnych: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu wychowawczego klas IV-VIII, nauczycielskiego kl. IV–VIII, WDN, ewaluacji wewnętrznej ds. podnoszenia efektywności kształcenia, którego jest liderem. Rozwija aktywność i kreatywność uczniów, pozwalając im jednocześnie na ich wszechstronny rozwój i samorealizację. Uznawana jest za wzór sumienności, pracowitości oraz konsekwencji.

7. Pani mgr Katarzynie Lubowicz - nauczycielce matematyki w Szkole Podstawowej w Obrowie. Nagroda m.in. za wzorowa pracę, wielkie zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków nauczyciela. Inicjuje różnego rodzaju projekty, konkursy, happeningi. Jest współautorką i współorganizatorką Gminnego Konkursu Matematycznego i skutecznie włącza się w pracę Obrowskiego Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”.

8. Pani mgr Kindze Waliszewskiej – nauczycielce wspomagającej, która wspólnie z wychowawcą grupy określa zakres kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. za stosowanie nowoczesnych technologii nauczania dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W swoich wszystkich działaniach nauczycielka kieruje się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie. Chętnie dzieli się swoją wiedzą w trakcie zajęć otwartych oraz w ramach współpracy z nauczycielami.

9. Panu mgr Sławomirowi Chmielewskiemu – nauczycielowi języka angielskiego w ZS w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. za olbrzymie zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, za zainicjowanie na lekcjach j. angielskiego podziału na grupy zaawansowane i podstawowe, dzięki czemu każdy uczeń odnosi sukces na miarę swoich możliwości. Inspiruje uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań i talentów.

10. Pani mgr Magdalenie Dołęgowskiej – nauczycielce kształtowania słuchu, rytmiki, audycji muzycznych w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. za chętne podejmowanie inicjatyw służących podniesieniu jakości pracy szkoły, pełnienie funkcji społecznego kierownika sekcji w PSMIS w Osieku, gdzie tworzy program nauczania, jest obecna na wszystkich przesłuchaniach i egzaminach w szkole. Jest wzorowym nauczycielem, który inspiruje uczniów do artystycznego działania.

Nie byłoby tych wspaniałych nauczycieli i wysokich wyników nauczania, bez odpowiedniego koordynowania pracy szkół i dbania o ich rozwój. O to wszystko dbają wzorowo Dyrektorzy obrowskich szkół w osobach:

  1. mgr Anna Koźlikowska – Dyrektor ZS w Brzozówce
  2. mgr inz. Janusz Iwański – Dyrektor ZS w Dobrzejewicach
  3. mgr Hanna Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II
  4. mgr Przemysław Piotrowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie
  5. mgr Mariola Majrowska – dyrektor PSM I Stopnie w Osieku nad Wisłą
  6. mgr Katarzyna Wachowska – dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą.

Niech efektom wychowawczym i efektywnej współpracy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunkowi uczniów towarzyszy Państwa spełnienie zawodowe w kolejnych latach.

Marzena Słupczewska

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.