Jednogłośnie „Tak”

Jednogłośnie „Tak”
2018-06-26

Po raz kolejny, ale ostatni raz w tej kadencji, Rada Gminy w Obrowie jednogłośnie udzieliła wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017.

Na terenie gminy Obrowo realizowanych jest szereg inwestycji, które służą poprawie warunków bytowych mieszkańców oraz stwarzają dogodne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. W 2017 r. z budżetu gminy wydatkowano ponad 2,4 mln zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zaś 4,2 mln zł na budowę i modernizację dróg gminnych. Realizowano także zadania dotyczące m.in. budowy chodników, czy oświetlenia ulicznego.

Łącznie na inwestycje z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 11,8 mln zł.

Gmina dofinansowuje również m.in.: cztery niepubliczne przedszkola, budowę oczyszczalni przydomowych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

W roku 2017 wydatki na oświatę kształtowały się na poziomie 25,8 mln zł, na pomoc społeczną 2,5 mln zł, a w dziale "Rodzina" wydatkowano ponad 20,3 mln zł (w tym realizacja świadczeń wychowawczych Program 500+ - 14,3 mln zł).

 Wykonanie budżetu za rok 2017 pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady Gminy w Obrowie, podkreśliła skarbnik gminy Joanna Faleńska.

 

Joanna Myszkowska

Fot. Przemysław Cąbrowski

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.