Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”

2019-05-10

Przed nami 8 edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”. Do tej pory o ten zaszczytny tytuł ubiegało się 42 kandydatów, 7 z nich zdobyło nagrodę główną, 14 sołtysom zaś przyznano wyróżnienia. Kto będzie walczył o tytuł w tym roku? Niebawem się o tym przekonamy! Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Szukamy prawdziwych liderów, którzy potrafią zintegrować lokalną społeczność, są organizatorami festynów, dożynek, wyjazdów czy też udzielają się podczas zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w sołectwie. Oceniana będzie również działalność sołtysa wykraczająca poza pełnioną funkcję, tj.  działalność  w stowarzyszeniach, KGW czy OSP. Ocenie członków Komisji nie umknie także współpraca z władzami gminy a także planowane przez sołtysa zamierzenia dotyczące rozwoju sołectwa.

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który obecnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. W Konkursie mogą brać także udział sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu. Nie mogą być natomiast zgłaszani sołtysi, którzy otrzymali tytuł  „Sołtysa Roku” w latach 2010-2018. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową o wartości 1 tys. zł. natomiast dwie osoby wyróżnione w konkursie nagrody o wartości 500 zł każda.

Wyboru laureata konkursu oraz osób wyróżnionych dokona komisja do pracy w której zaproszeni zostaną m.in.in.: laureat z poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, gmin powiatu toruńskiego, Zarządu czy Rady Powiatu Toruńskiego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.powiattorunski.pl/NGO/aktualności.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XII Zjazdu Sołtysów.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 maja br. – decyduje data stempla pocztowego.

Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatów – jesteśmy przekonani, iż na terenie powiatu działają sołtysi, których praca powinna zostać doceniona nie tylko w sołectwie, ale w także w powiecie.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.