Mamy Odznakę Honorową i Medal Honorowy gminy Obrowo

Mamy Odznakę Honorową i Medal Honorowy gminy Obrowo
2020-09-24

Na sesji w dniu 24 września 2020 roku radni przyjęli wzór Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego gminy Obrowo. Radni ustalili również zasady i tryb ich nadawania i wręczania oraz sposób ich noszenia.

Odznaka będzie nadawana osobom fizycznym, a medal osobom prawnym, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym i kulturalnym, których działalność przyczyniła się w szczególny sposób do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Obrowo. Nadanie odznaki i medalu nastąpi w drodze uchwały Rady Gminy Obrowo, podjętej na wniosek Komisji Wyróżnień. Komisja będzie powoływana na czas trwania kadencji Rady.

Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz uzasadnienie, dokumentujące konkretne zasługi kandydata na rzecz mieszkańców gminy, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe lub służbowe. Wniosek o nadanie medalu również winien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie medalu. Wzór wniosku jest określony i stanowi załącznik do uchwały (która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Komisja Heraldyczna uchwałą nr 23-1332/O/2020 z dnia 12.03.2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego Gminy Obrowo. Na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem nr DAP-WN-73-23/2019 KH-1332 z dnia 18.05.2020 r. również przedłożony projekt zaopiniował pozytywnie.

Odznakę i medal wręczane będą na uroczystych sesjach rady gminy.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.