Od 15 08 przyjmujemy wnioski o szkolne stypendium socjalne

Od 15 08 przyjmujemy wnioski o szkolne stypendium socjalne
2020-08-11

Od 15 sierpnia przyjmujemy wnioski o szkolne stypendium socjalne na nowy rok szkolny. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmieniliśmy katalog możliwych wydatków.

Skąd można pobrać i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można pobrać w urzędzie gminy, w sekretariatach szkół lub z niniejszej strony. Nasz  dział oświaty może również wysłać wniosek w formie elektronicznej. Wystarczy zgłosić chęć otrzymania wniosku na adres edukacja@obrowo.pl.

Wniosek o stypendium socjalne - plik doc do pobrania

Klauzula informacyjna RODO dot. pomocy socjalnej i stypendium dla uczniów

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub w sekretariatach szkół. Wniosek można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

- Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmieniliśmy katalog możliwych wydatków. Został on uszczegółowiony i rozszerzony – tłumaczy wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Oprócz tradycyjnych rzeczy, które można kupić za pieniądze ze stypendium, pokrywamy również na przykład wydatki na okulary korekcyjne, soczewki, wyjazdy wakacyjne, edukacyjne, wycieczki, opłaty za komitet rodzicielski czy radę rodziców.

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Ważne: osoby, które korzystają ze świadczeń rodzinnych lub innych form pomocy pieniężnej ośrodka pomocy społecznej, które zaliczają się do dochodu rodziny, nie muszą we wniosku wpisywać kwot.

Wysokość stypendium wynosi:

Pamiętaj: środki wydatkować do pełnej wysokości przyznanego stypendium.

Okresy kwalifikowania wydatków są następujące:

  • zakup podręczników - od czerwca
  • pozostałe materiały i przybory szkolne - od lipca
  • internet – od września do czerwca
  • bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku szkolnego.

Najważniejsze zasady do uznania wydatku za kwalifikowany:
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie imiennych faktur, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych. Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów czy oświadczeń.

Dokumenty powinny zawierać:

  • nazwę wystawcy,
  • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
  • numer dokumentu,
  • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
  • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Więcej zasad udzielenia stypendium – w załączniku Ważne informacje o stypendiach socjalnych

W razie pytań prosimy pisać na adres edukacja@obrowo.pl lub dzwonić 56 678 60 22 wew. 159.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.