Podziękowania Prezesa KRUS

Podziękowania Prezesa KRUS
2018-10-26

W dniu 21 września 2018 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Ogólnokrajowy Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wsparcia udzieliły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, samorządy lokalne oraz inne instytucje i firmy działające w branży rolniczej.
W 2018 oku zgłoszono do Konkursu 1 087 gospodarstw indywidualnych, a we wszystkich edycjach uczestniczyło ich ponad 19 tysięcy. Gospodarstwa biorące udział w Konkursie zostały poddane audytowi bezpieczeństwa pracy, a ich właściciele musieli wykazać się znajomością i praktycznym zastosowaniem zasad ochrony zdrowia i życia w swoim gospodarstwie rolnym. Komisje Konkursowe wskazały rolnikom występujące w ich gospodarstwach zagrożenia oraz sposoby ich usunięcia.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu XVI edycji Konkursu. Jestem przekonany, że Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w sposób szczególny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy na wsi. Dziękuję przede wszystkim Rolnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie i poddanie swoich warsztatów pracy profesjonalnej ocenie oraz za efektywne wdrażanie nowatorskich rozwiązań służących poprawie warunków i komfortu pracy. Gratuluję Państwu stworzenia miejsca do życia i pracy, które jest bezpieczne i przyjazne. Wasze gospodarstwa rolne mogą być wzorem do naśladowania dla innych rolników.
Współorganizatorom, Patronom medialnym i Fundatorom nagród składam podziękowania za włączenie się w działania Kasy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy polskich rolników. Udział takich instytucji jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podnosi rangę tego wydarzenia, a ich pomoc pozwala na sprawne przeprowadzenie wszystkich etapów konkursowych zmagań. Dzięki Patronom medialnym idea i cel Konkursu oraz dobre i godne naśladowania wzorce z najbezpieczniejszych gospodarstw znane są Rolnikom w całej Polsce.
Składam również podziękowania Fundatorom nagród. Dzięki Państwu mogliśmy nagrodzić właścicieli najlepszych gospodarstw za trud związany z udziałem w Konkursie.
Dziękuję Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawicielom Współorganizatorów za przeprowadzenie XVI edycji Konkursu – Państwa wskazówki, podpowiedzi i rady sprawiły, że gospodarstwa były dobrze przygotowane do udziału w zawodnictwie.
Wieloletnie działania Kasy i innych instytucji oraz organizacji społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych spowodowały, że wielu rolników zaangażowało się w poprawę warunków pracy i życia, m.in. eliminując istniejące nieprawidłowości w miejscu pracy. Wskutek tego, w ciągu ostatnich 25 lat zmniejszyła się liczba zgłaszanych wypadków do KRUS z 66 tysięcy do 18 tysięcy, a także spadłwskaźnik wypadkowości z 24,6 do 10,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych.
Zapraszam Rolników do udziału w kolejnej, siedemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, która zostanie ogłoszona na początku 2019 roku, a także do zaangażowania w innych działaniach prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy i Współorganizatorzy, Patroni medialni i Fundatorzy nagród dla laureatów XVI Ogólnokrajowego Konkursu Dyrektorzy OR KRUS oraz Pracownicy Komórek ds. Prewencji! Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, która zostanie ogłoszona na początku 2019 roku, a także do zaangażowania w innych działaniach prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adam Wojciech Sekściński

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.