Zmiany w opłatach za odbiór odpadów – przydatne informacje

Zmiany w opłatach za odbiór odpadów – przydatne informacje
2020-03-05

Urząd Gminy Obrowo rozsyła do mieszkańców zawiadomienia o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami. Przypominamy najważniejsze sprawy.

Urząd Gminy Obrowo rozsyła do mieszkańców zawiadomienia o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami. Przypominamy najważniejsze sprawy.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Od 1 marca br. stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami wynoszą:

  • 18 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
  • 17 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i jednocześnie zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, zamiast w pojemniku na bioodpady.

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150) nałożyła na wszystkich obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Każdy musi segregować, nie ma dowolności w tej kwestii. Dlatego osoby, które nie wypełnią obowiązku segregacji, zapłacą podwójnie: 36 złotych za osobę.

Czy trzeba składać nową deklarację? Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek zmiany deklaracji dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy:

  • Nie segregowali dotąd odpadów. Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150) nałożyła na wszystkich obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Każdy musi segregować, nie ma dowolności w tej kwestii;
  • Oświadczą – składając korektę deklaracji – że posiadają kompostownik przydomowy i będą w nim kompostować bioodpady. Mieszkańcy ci zostaną zwolnieni w części z opłaty – będą płacić 17,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Nową deklarację należy też złożyć zawsze wtedy, gdy zmienia się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Zmiany deklaracji dokonujemy w Urzędzie Gminy Obrowo, w godzinach pracy urzędu, u osób zajmujących się gospodarką odpadami, pokój 30 na 2 piętrze, tel. 56 678 60 22 wew. 182, adres e-mail: odpadykomunalne@obrowo.pl

Deklarację można również składać drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Nie chcę mieć kompostownika. Czy otrzymam pojemnik na bioodpady?

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą gromadzić bioodpady w pojemnikach, proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Obrowo, z osobami zajmującymi się gospodarką odpadami, pokój 30 na 2 piętrze, tel. 56 678 60 22 wew. 182, adres e-mail: odpadykomunalne@obrowo.pl Gmina przekaże zgłoszenia osób chcących posiadać brązowy pojemnik na bioodpady do Miejskiego Przedsiębiorstwa Odpadami Sp. z o.o. w Toruniu, które (zgodnie z zawartą umową) ma obowiązek dostarczyć pojemnik.

Do kiedy trzeba wnosić opłatę?

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić do końca każdego miesiąca, bez wezwania, na indywidualny rachunek bankowy.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.