2010-2015

DROGI

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą
8.783,68 zł
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie zadania „ Droga 2037 Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze o długości 8,001 km”
275.560,35 zł
 1. Budowa chodnika w Głogowie i w Zębówcu przy drodze nr 10
162.118,42 zł
 1. Budowa chodnika w kierunku szkoły w Obrowie
37.196,66 zł
 1. Zapłacono nadzór inwestorski za inwestycje drogowe
24.400,00 zł
 1. Budowa dróg gminnych:

Głogowo ( ulice Łabędzia, Porzeczkowa, Jaskółcza, Krucza, Kręta, Olszynowa, Jałowcowa, Sportowa), Brzozówka (ulice Sosnowa, Lipowa, Grabowa), Szembekowo, Bartoszewo, Kazimierzewo, Silno – Listkowo, Silno za Harcówką, Osiek w kierunku Lecha, Osiek do Seweryna, Osiek p. Chmielewska, Zawały, Skrzypkowo, Sąsieczno, Kawęczyn, Obrowo- Kawęczyn, Kolonia Obrowo, Łążynek – II kolonia, Zębowo – Łążynek, Zębowo od Falkiewicza, Zębowo k/ Bogusza, Zębowo od skrzyżowania

6.541.139,59 zł
2011
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą
14.180,82 zł
          2012
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: budowa chodnika w miejscowości Brzozówka
12.663,57 zł
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie na zadanie poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/ Wisłą
122.541,27 zł
 1. Wykonano modernizację drogi gminnej w Łążynie II na długości 1.079 mb
459.075,69 zł
 1. Koszt remontu drogi powiatowej Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze
2.696.547,00 zł: Narodowy Fundusz (50%) - 1.348.273,00 zł Gmina Obrowo(11%) – 296.620,17 zł
 1. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (2008 r.):
143.271,29 zł
 1. Budowa chodnika w miejscowości Łążyn II
145.819,54 zł
 1. Całkowity koszt budowy chodnika w miejscowościach Brzozówka i Łążyn II
289.090.83 zł Powiat toruński: 89.188,77 Gmina Obrowo: 199.902,06
 1. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka – 110m ( 2012 r.)
25.327,14 zł
2013
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
1.527.552,00 zł
2014
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
5.279.550,00 zł
2015
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
1.886.213,00 zł
 1. bieżące utrzymanie dróg gminnych i urządzeń melioracyjnych w 2015 roku:
 2. wykonanie i odwodnień liniowych oraz utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 67.669,00 zł
 3. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 64.340,00 zł
 4. Oznakowanie dróg gminnych (znaki drogowe, lustra) – 39.137,00 zł
 5. Zakup kruszyw drogowych – 176.340,00 zł
 6. Zakup żużla – 142.501,00 zł
 7. Wydatki związane z prostowaniem ewidencji geodezyjnych dróg gminnych – 277.809,00 zł
 8. Zwalczanie śliskości – 15.654,00 zł
 9. Usługi (transport, kruszenie gruzu, koszenie poboczy, itp.) – 52.005,00 zł
 10. Remonty chodników – 29.987,00 zł
 11. Zakup i remonty wiat przystankowych – 14.020,00 zł
 12. Zakup narzędzi niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 6.871,00 zł
 13. Wydatki związane z utrzymaniem serwisowaniem i zakupem materiałów/ części eksploatacyjnych maszyn koparko-ładowarek, równiarki, samochodu służbowego, kos spalinowych, zagęszczarek, kosiarki, pił oraz traktorka –kosiarki – 60.578,00 zł
946.911,00 zł

W latach 2014-2015 zostało przebudowanych i wyremontowanych 14,5 km dróg gminnych, a w trakcie modernizacji jest ponad 17,9 km


KANALIZACJA

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010
 1. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami Brzozówka – Głogowo
1.276.896,89 zł
2011
 1. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami Brzozówka – Głogowo
1.200.000,00 zł
2012
 1. Zakupiono niezbędne materiały inwestycyjne, zbiorniki do przepompowni
  w celu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesoła, Radosna,
  Młodzieżowa
47.862,18 zł
2013
 1. Wydatki ponoszone na kanalizację
1.286.474,00 zł
2014
 1. Wydatki ponoszone na kanalizację
2.544.467,00 zł
2015
 1. Wydatki ponoszone na kanalizację - oddano 11,5 km sieci kanalizacyjnej
  w tym ​298 przyłączy grawitacyjnych oraz 224 przepompowni przydomowych.
3.746.696,00 zł


OŚWIATA

Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 Zespół Szkół im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku n/Wisłą

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010 Zakup zmywarki 5.000 zł
2013 Wydatki poniesione na szkołę 2.999.774,38 w tym przedszkole 811.815,51 zł
2014 Wydatki poniesione na szkołę 3.188.161,73 zł w tym przedszkole 807.983,44 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę   3.653.498,92 zł w tym przedszkole 831.352,53 zł

 
Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 w Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Łążynie II

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2012 Zakup tablic interaktywnych 10,966,20 zł
2013 Wydatki poniesione na szkołę 1.597.116,31 zł
2014 Wydatki poniesione na szkołę 1.710.439,26 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę   1.934.239,98 zł

 
Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 w Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2012 Wymiana pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej w starej części ZS w Obrowie oraz wykonano wentylację nawiewną do Sali gimnastycznej 159.802,32 zł
2013 Wydatki poniesione na szkołę 3.714.932,79 zł
2014 Wydatki poniesione na szkołę 3.790.916,73 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę 4.188.728,70  


Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 w Zespole Szkół w Brzozówce im. Janusza Korczaka w Brzozówce

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2013   Wydatki poniesione na szkołę 2.261.062,12 w tym przedszkole 322.768,05 zł
2014   Wydatki poniesione na szkołę 2.407.875,30 zł w tym przedszkole 327.727,81 zł
2015     Wydatki poniesione na szkołę 2.700.432,70 zł   w tym przedszkole 456.617,49 zł  


Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2013 Wydatki poniesione na szkołę 1.977.743,97 zł  
2014 Wydatki poniesione na szkołę   2.043.847,13 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę   2.294.251,02 zł


​Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2013 Wydatki poniesione na szkołę 2.872.177,39 zł  
2014 Wydatki poniesione na szkołę   2.868.025,07 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę     3.193.973,71 zł


Czas realizacji zadań rok 2010 -2015 Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku n/Wisłą

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2013 Wydatki poniesione na szkołę 141.516,62 zł
2014 Wydatki poniesione na szkołę 562.884.13 zł
2015   Wydatki poniesione na szkołę 703.598,88 zł  


ŚWIETLICE WIEJSKIE

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010 1. Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach wiejskich w Łążynie II oraz Zębowie 62.939,80zł
2011 2. Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Silnie 12.200,00 zł
2012 3. Wykonano kosztorys inwestorski na remont i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach 1.200 zł
2013 4. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Zębowie 13.315,99 zł
5. Wydatki ponoszone na remont i ocieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynkach 50.000,00 zł
2014 Wydatki ponoszone na remont i ocieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynkach 157.425,62 zł
2015 Wykonanie chłodni w Świetlicy Wiejskiej w Łążynie II 19.950,00 zł

 


REMIZY OSP

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010
 1. Termomodernizacja i remont remizy OSP Zawały
100.991,54 zł
 1. Montaż centralnego ogrzewania w Remizie OSP Łążynek
36.703,88 zł
 1. Rozbudowa garażu OSP Szembekowo
25.279,49 zł
 1. Rozbudowa Remizy OSP Kawęczyn ( zakup betonu komórkowego oraz dokonano przetarcia drewna niezbędnego do wymiany dachu)
1.906,13 zł
2011
 1. Zakup bramy segmentowej do garażu dla OSP Kawęczyn
7.518,38 zł
2012
 1. Zakup i montaż klimatyzatorów dla OSP w Osieku n/Wisła
26.937,00 zł
2013
 1. Wydatki ponoszone na modernizację budynków OSP w Kawęczynie
216.453,00 zł
2014
 1. Wydatki ponoszone na modernizację budynków OSP w Łążynku
48.094,00 zł
 1. Wydatki ponoszone na modernizację budynku OSP w Kawęczynie oraz zakup samochodów OSP Dobrzejewice i OSP Osiek n/Wisłą
750.476,77 zł
 1. OSP w Dobrzejewicach pompa do wody zanieczyszczonej
8.599,60 zł dotacja od gminy Obrowo -1.699,92 zł.
 1. OSP w Kawęczynie 2 komplety aparatów ochrony układu oddechowego
8.400,00 dotacja od gminy Obrowo 1.680,00 zł


SIEĆ WODOCIĄGOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
          2010
 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szembekowo - Łążynek – Dobrzejewice (łączna długość wodociągowa wraz z przyłączami wyniosła 1,923 km)
253.096,15 zł
 1. kontynuacja kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Obrowo - Północ i Obrowo – Wschód
170.664,39 zł
 1. Rozbudowa wodociągu Dzikowo – Chrapy – Silno (łączna długość wodociągowa wraz z przyłączami wyniosła 3,600 km)
128.154,00 zł
 1. Budowa stacji wodociągowej Zębowo – Skrzypkowo (łączna długość wodociągowa wraz z przyłączami wyniosła 0,600 km)
29.963,20 zł
 1. Zakup 3 sztuk pomp głębinowych
49.236,60 zł
2011
 1. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Brzozówce
20.000,00 zł
 1. Zakup agregatora prądotwórczego (benzynowego) na stację wodociągową w Dobrzejewicach
3.700 zł
2011-2012
 1. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo (łączna długość wodociągowa wraz z przyłączami wyniosła 0,700 km plus cała ul. Jagodowa )
97.473,71 zł
2012
 1. Wykonano projekt budowlany na budowę wodociągu Dzikowo- Silno -
4.999,99 zł
 1. Budowa wodociągu w Obrowie ul. Astrowa
12.215,72 zł
 1. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo ul. Jagodowa
21.919,82 zł
 1. Rozbudowa wodociągu w Skrzypkowie
35.916,00 zł
 1. Zakupiono pompę głębinową do studni w miejscowości Obory
27.540,93 zł
 1. Zakupiono silnik do pompy w studni głębinowej w Obrowie
11.918,70 zł
 1. Wykonano dokumentacje na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach
9.840 zł
2013
 1. Wydatki ponoszone na wodociągi oraz oczyszczalnie ścieków:
527.428,60 zł
2014
 1. Wydatki ponoszone na wodociągi oraz oczyszczalnie ścieków:
858.022,04 zł
2014 – 2015  
 1. Wydatki ponoszone na oczyszczalnie mi.in. modernizacja sterowni oraz rozbudowa ogrodzenia w Osieku n/Wisłą
45.296,00 zł
2015
 1. Wydatki ponoszone na wodociągi oraz oczyszczalnie ścieków
666.613,00 zł


OŚWIETLENIE ULICZNE

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010
 1. Budowa punktów świetlnych –wykonano oświetlenie ulic:
 2. Głogowo ul. Sportowa i ul. Warszawska
 3. w Silnie przy drodze wojewódzkiej (od Torunia do centrum wsi)
 4. w Obrowie ul. Sadowa
339.661,57 zł
2012
 1. Wykonano oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo ul. Kolejowa oraz w Łążynku
23.124,00 zł
2013
 1. zamontowała nowe punkty świetlne -102 szt.
57.977,00 zł
2014
 1. zamontowała nowe punkty świetlne – 322 szt.
458.697,01zł
2015
 1. zamontowała nowe punkty świetlne – 313 szt.
715.572,00 zł

POZOSTAŁE INWESTYCJE

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2012 Zakup koparko – ładowarki 421.372,23
2013 Wydatki ponoszone na modernizację budynku Urzędu Gminy w Obrowie m.in. pokrycie dachowe oraz remont elewacji 226.000,00
Zakup pompy poziomowej na ujęcie wody w Dobrzejewicach 13.310,00 zł
Zakup używanej koparko-ładowarki 138.172,87
Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia nawierzchni trawiastych boisk sportowych 9.999,00 zł
Zakup samochodu dla Straży Gminnej 30.000,00 zł
Zakup busa do przewozu osób 261.990,00 zł
2014 Wydatki ponoszone na modernizację budynku Urzędu Gminy w Obrowie m.in. pokrycie dachowe oraz remont elewacji 226.000,00
Zakup koparko – ładowarki z osprzętem 79.889,00 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 18.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych – 69.188,00 zł
Zakup sprzętu muzycznego dla GOK w Obrowie 36.900,00 zł
Schronisko dla psów 49.088,00 zł
Zakup równiarki samojezdnej 210.330,00 zł
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 20szt. 64.013,00 zł
2015 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 30szt. 29.233,00 zł
dodatkowe służby policji 5.200 zł
Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego 103.675,00 zł
Zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie 184.100,00 zł
Opłata schronisko dla psów 47.605,24 zł

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.