Historia

Historia Koła Łowieckiego „Zlot” w Toruniu

Dekretem z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim ustanowiono powojenne zasady gospodarki łowieckiej, dostosowane do warunków ustrojowych Państwa Polskiego. W świetle nowych przepisów zwierzyna w stanie dzikim była własnością państwa, a tereny łowieckie mogły być wydzierżawiane tylko koło łowieckim. Na Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych nałożono obowiązek podziału obszaru województw na obwody łowieckie. Jednocześnie wypowiedziano umowy myśliwym dzierżawiącym prywatnie dotychczasowe tereny łowieckie. W oparciu o tę ustawę, myśliwi ze Złotorii połączyli się z polującymi kolegami z Torunia i utworzyli w 1953 r. pierwsze w powiecie toruńskim Koło Łowieckie, które przyjęło nazwę „Wisła”.

Założycielami i jednocześnie pierwszymi członkami Zarządu Koła byli:

Kol. Aleksander SZCZEPANOWSKI – przewodniczący

Kol. Bernard GRZMOCIŃSKI – łowczy

Kol. Kazimierz FRYDRYCHOWICZ – sekretarz       

Kol. Bernard MALINOWSKI – skarbnik

1 IX 1954 r. nasze Koło zawarło pierwszą umowę dzierżawną na tereny łowieckie, które weszły w skład obwodów: nr 130 „Kozielec”, obejmujący m.in. miejscowości Brąchnowo, Kowróz, Łysomice, Różankowo, Świerczyny, aż po Łubiankę i nr 185 „Bagno”, obejmujący m.in. miejscowości Złotoria, Kopanino, Silno, Osiek, aż do Obrowa.

W dniu 5 lutego 1960 r. na Walnym Zebraniu Członków Koła Łowieckiego nr 1 wybrano nowe władze koła. Przyjęto jednogłośnie nowy Statut Koła i nazwę „Zlot”, zaproponowaną przez kol. Kazimierza FRYDRYCHOWICZA.


W skład Zarządu Koła weszli:

Kol. Aleksander SZCZEPANOWSKI – przewodniczący

Kol. Bernard GRZMOCIŃSKI – łowczy

 Kol. Czesław WIERZBOWSKI – sekretarz

Kol. Bernard MALINOWSKI – skarbnik

W II kwartale 1961 r. nastąpił podział Koła. Część członków ze Złotorii z byłym przewodniczącym kol. Aleksandrem SZCZEPANOWSKIM odeszła i zarejestrowała 12 VI 1961 r. w ówczesnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Toruniu Statut nowego Koła Łowieckiego nr 153 „Młodnik” z siedzibą w Złotorii. Dokonano podział majątku i obwodów. Nasze Koło zatrzymało obwód polny nr 130, natomiast obwód leśny nr 185 wzięło w dzierżawę Koło Łowieckie „Młodnik”.

Po podziale w Kole zostało 8 członków, a w skład nowego Zarządu Koła weszli:

Kol. Kazimierz FRYDRYCHOWICZ – przewodniczący

Kol. Czesław WIERZBOWSKI – łowczy

Kol. Zdzisław AMROZY – sekretarz

Kol. Piotr KUŹNIAR – skarbnik

 

Kol. Czesław WIERZBOWSKI, jako łowczy wzywa myśliwych na zbiórkę.

W dniu 8 kwietnia 1962 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Kół Łowieckich nr 91 „Zlot” i nr 94 „Cyranka” w Toruniu przegłosowano jednogłośnie uchwałę o połączeniu się w jedno wspólne Koło.

W czerwcu 1962 r. Zarządu Wojewódzki PZŁ w Toruniu zatwierdził przedłożone przez Przewodniczącego Komisji Porozumiewawczo-Likwidacyjnej kol. Czesława WIERZBOWSKIEGO Uchwały Walnych Zebrań Kół Łowieckich w sprawie połączenia się obu kół pozostawiając nazwę i nr Koła Łowieckiego nr 91 „Zlot” z siedzibą w Toruniu. Połączono majątki i zachowano w użytkowaniu dotychczasowe obwody łowieckie tj. obwód nr 130 „Kozielec” i obwód nr 183 „Zielona Puszcza”.

W dniu 8 lipca 1962 r. na połączonym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego nr 91 „Zlot” w Toruniu i Koła Łowieckiego nr 94 „Cyranka” ustanowiono nowe władze Koła wybierając po 2 członków z każdego Koła. W skład pierwszego Zarządu weszli:

Kol. Kazimierz FRYDRYCHOWICZ – przewodniczący

Kol. Czesław WIERZBOWSKI – łowczy

Kol. Nestor TWERD – sekretarz

Kol. Ryszard WAZGIRD – skarbnik

Wszyscy wymienieni powyższej założyciele i członkowie Koła polują już od wielu lat poza smugą cienia w Krainie Wiecznych Łowów. Ostatnim z nich, który do końca pracował na rzecz łowiectwa i polował był odznaczony „Złomem” kol. Czesław WIERZBOWSKI, którego pożegnaliśmy z honorami w 2011 roku.

Koło posiada dwa obwody o łącznej powierzchni około 13 tys. ha (w tym 2150 ha lasów).

Na przestrzeni minionych dekad członkowie naszego Koła odnosili liczne sukcesy w strzelectwie myśliwskim. Do największych osiągnięć zaliczamy tytuł indywidualnego mistrza Polski PZŁ w strzelectwie myśliwskim zdobyty przez kol. Franciszka AMROZY (Radom 1975) oraz tytuły drużynowych mistrzów Polski PZŁ: Grzegorz AMROZY (Zielona Góra 1979), Marek KOWALSKI (Kielce 2015) oraz Paweł KALINOWSKI i Paweł ŁASSA (Opole 2016).

Koło prowadzi również od lat współpracę ze szkołami znajdującymi się na terenie naszych obwodów. W latach 2010-2015 realizowaliśmy program edukacji przyrodniczo-łowieckiej wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Osieku na Wisłą pod patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego „Myśliwi Dzieciom – Dzieci Zwierzętom”.

W czasie długiej, bo ponad pół wieku liczącej historii Koła łowieckiego „Zlot” zmieniło się wiele. Zmieniał się skład osobowy – myśliwych był raz więcej, raz mniej. Niektórzy koledzy zmieniali koła, inni odchodzili do Krainy Wiecznych Łowów, przybywali nowi. Zmieniały się pokoty, kiedyś dominowała w nich zwierzyna drobna, potem gruba... Zmieniał się las – z młodników wyrosły drągowiny, na zrębach założono uprawy, zalesiono halizny i nieużytki. Zmieniało się pole – różna była struktura zasiewów, ubywało cieków wodnych, przybywało odłogów. Zmieniały się także przepisy regulujące działalność kół – niektóre zasadniczo.

Nie zmieniło się przez te lata zaangażowanie zespołu myśliwych tworzących nasze Koło w działalność na rzecz środowiska, na rzecz zwierzyny żyjącej w stanie wolnym, na rzecz kultywowania wielowiekowej tradycji i obyczajów myśliwskich. Myśliwi nasi – koledzy przez minione ponad półwiecze poświęcili tysiące godzin swojego wolnego czasu by kształtować wizerunek naszego Koła, a przez to wizerunek polskiego łowiectwa. I tak będzie dalej przez kolejne 50, 100 i więcej lat.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.