Wzory pism

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBROWO

Referat wod-kan:

 

ico_doc.gif Wniosek o wydanie warunkow wod-kan 

ico_doc.gif KARTA ZGŁOSZENIA WODOMIERZA

 

Działalność gospodarcza:

 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach

 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

 Informacja o rachunkach bankowych

 Udział w spółkach cywilnych

 Udzielone pełnomocnictwa

 Wykonywana działalność gospodarcza

 Formularz do korekt

 Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 

Druki na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 
 
 

 

Podatki - informacje oraz wzory pism w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Oświata

 

ico_doc.gif Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

ico_doc.gif Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

ico_pdf.gif Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

ico_doc.gif Wniosek o zasiłek szkolny

ico_doc.gif Zasiłek szkolny 2018/2019 - ogłoszenie

ico_doc.gif Katalog wydatków

ico_doc.gif Wniosek o stypendium socjalne

ico_doc.gif Regulamin stypendiów socjalnych

ico_doc.gif klauzula infromacjyjna obsługa pomocy materialnej oraz stypendiów dla uczniów

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie przyjazdu z zagranicy

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

ico_doc.gif Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania

ico_doc.gif Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

ico_doc.gif Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

ico_doc.gif Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

ico_pdf.gif Wniosek o wydanie dowodu osobistego

ico_doc.gif Pełnomocnictwo meldunku

ico_pdf.gif Wniosek o nadanie numeru PESEL

ico_doc.gif  Klauza informacyjna dot. ewidencji ludności

ico_pdf.gif  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

ico_doc.gif Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

ico_doc.gif Wniosek o wydanie zaświadczenia z  akt  ewidencji  ludności

Referat Rozwoju Gospodarczego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium

ico_doc.gif Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu

ico_doc.gif Wniosek o wydanie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ico_doc.gif Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

ico_doc.gif Oświadczenie do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji i klauzula RODO

ico_doc.gif Wniosek o uzgodnienie projektowe (zjazdu z drogi, trasy)

  Zgłoszenie strat spowodowanych suszą

 Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

 Wniosek utylizacja azbestu

Wniosek dot. zgłoszenia strat w wyniku suszy

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MPZP ORAZ KIERUNKU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SUIKZP

 Oświadczenie o uszkodzeniu drzewa

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę

 Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Wzory ksiąg rejestracyjnych zwierząt hodowlanych

 Księga rejestracyjna bydła

 Księga rejestracyjna owiec i kóz

 Księga rejestracyjna świń

 

Działalność gospodarcza

Oświadczenie do wniosku o wpis do działalności regulowanej

Wniosek o wpis do działalności regulowanej

 

Rodzina 500+: http://www.bip.gopsobrowo.pl/74,swiadczenie-wychowawcze-500-plus.html
 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.