Sekretarz Gminy

MIROSŁAWA KŁOSIŃSKA


 

data urodzenia:

  • 29 stycznia 1972 roku

wykształcenie:

  • wyższe
  • Wydział Pedagogiczny
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

praca:

  • Urząd Gminy Obrowo

kontakt:

  • Urząd Gminy Obrowo pokój nr 9
  • telefon służbowy (056) 678 60 22 wew 150
  • GSM: 603 088 074

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1. Sekretarz Gminy organizuje pracę Urzędu oraz zapewnia jego sprawne funkcjonowanie. W tym zakresie nadzoruje działalność referatów oraz samodzielnych stanowisk.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
3. Nadzór nad stosowaniem procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
4. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie Gminy.
5. Sporządzanie projektów aktów dot. struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.
6. Sporządzanie projektów przepisów gminnych i prowadzenie ich zbiorów.
7. Nadzór nad bieżącym prowadzeniem spraw osobowych organów gminy, Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
8. Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej.
9. Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.
10. Nadzór nad archiwowaniem akt zgromadzonych w Urzędzie.
11. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz poszczególnych stanowisk pracy.
12. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu.
14. Nadzór nad kosztami utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.
15. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków oraz książki kontroli.
16. Nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
17. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy i samorządów  mieszkańców wsi.
18. Nadzór nad oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy.
19. Prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
20. Wydawanie w ramach udzielonych upoważnień decyzji administracyjnych.
21. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
22. Sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych i wykonywanie zadań w tym  zakresie.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.