Obligacje dla stabilnego budżetu

Obligacje dla stabilnego budżetu
2020-11-05

Na sesji 4 listopada radni podjęli uchwałę o wyemitowaniu przez gminę obligacji. To powszechnie stosowane przez gminy narzędzie do pozyskiwania pieniędzy na inwestycje czy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Sięgają po nie zarówno małe gminy wiejskie, jak i duże miasta.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sam jest zobowiązany do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji w określonym terminie.

Obligacje komunalne pełnią funkcję kredytu, lecz są dla gmin bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. To elastyczny instrument, który daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewnią bezpieczeństwo budżetowitłumaczy Joanna Faleńska, skarbnik gminy Obrowo. – Dlatego jednostki samorządowe chętnie korzystają z możliwości emisji obligacji. Obligacje emituje na przykład powiat toruński, gmina Lubicz, Czernikowo, Łubianka. To powszechnie stosowane narzędzie do pozyskiwania pieniędzy na inwestycje czy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z podjętą uchwałą, gmina Obrowo wyemituje 7 800 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. W 2020 roku wyemitowane będą obligacje na kwotę 3 mln 300 tysięcy złotych, w 2021 roku na kwotę 4 mln 500 tys. zł. Ich wykup będzie realizowany w latach 2028 – 2034.

- Uchwała daje nam możliwość emisji obligacji, ale jednocześnie pozwala na odstąpienie od tego zamiaru. Podejmując uchwałę, radni nie nałożyli na gminę obowiązku emitowania papierów wartościowych, jeśli nie zajdzie taka potrzeba  – dodaje wójt Andrzej Wieczyński i podkreśla: - Jesteśmy gminą, której wciąż przybywa mieszkańców, która chce się rozwijać. Aby realizować inwestycje, tak drogowe, jak i kubaturowe, musimy mieć środki na wkład własny na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, nie tylko unijnych. Radni, którzy zagłosowali za tą uchwałą, dali wyraz temu, że zależy im na dalszym rozwoju Obrowa.

W ciągu ostatnich osiemnastu lat budżet gminy Obrowo wzrósł dziesięciokrotnie: z 10 mln złotych do 100 mln złotych. Inwestycje są motorem napędzającym rozwój gminy. Aby je realizować, trzeba funduszy. – Przewidujemy, że przyszły rok finansowy, między innymi ze względu na epidemię, może być trudny dla naszego budżetu. Wyemitowane dzięki zgodzie radnych obligacje pozwolą nam na spokojne kontynuowanie planów rozwojowych. Dadzą zabezpieczenie, że gminy nie dotknie recesja – mówi skarbnik Joanna Faleńska.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.